Onze aanpak:

WE ZOEKEN DE SNELSTE WEG NAAR RESULTAAT

Kanstruct Bedrijfsadvies ondersteunt ondernemers. Wij bieden steun bij de financiële en organisatorische uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Een goede start is belangrijk. Resultaten zijn het gevolg van doortastend en voortvarend optreden. Voor zowel de korte als de lange termijn hanteren we bij Kanstruct een bewezen aanpak.

De ingrediënten

Wij brengen structuur in een chaotische bedrijfssituatie of als de situatie daar om vraagt. Wij helpen, zodat u op een goede manier weer verder kunt met uw bedrijf. Kanstruct Bedrijfsadvies beschikt over veel ervaring en ondersteunt ondernemers. Met een bijzondere focus op de agrarische branche maar ook in andere branches. Dat doen we door:

Inzicht

Het is belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen, zodat we weten wat er aan de hand is. We kijken naar de huidige situatie, maar vooral naar de gevolgen die het voortzetten van deze situatie heeft. Is er voldoende perspectief of vraagt de situatie om maatregelen?

Rust

Problemen binnen uw bedrijf kunnen leiden tot persoonlijke problemen en spanning. Om de kans te vergroten dat u het juiste besluit neemt, is rust noodzakelijk. Wij nemen in een hectische situatie de rust om me u de mogelijkheden te bespreken.

Kansen & keuzes

We heten niet voor niets ‘KAN!struct’. Wij kijken bij het maken van plannen en acties nadrukkelijk naar de mogelijkheden en kansen in uw situatie. Wij helpen u hierbij en denken constructief met u mee.

Oplossing

Samen met u en alle betrokkenen werken we aan de afgesproken oplossing. Kanstruct zorgt voor de bewaking van het proces en voor de informatieverstrekking naar alle partijen toe.