ADVIES & ONDERSTEUNING BIJ:


1. Financieel strategische vraagstukken

U bent toe aan de volgende stap met uw bedrijf.

Wat komt er op uw pad? Wat vraagt dit van uw organisatie? En vooral: wat vraagt dit van uzelf? Dit gaat verder dan alleen het maken van een rentabiliteitsprognose. Kanstruct kijkt naar alle aspecten die een plan met zich meebrengt. We laten u ook de keerzijde zien van uw keuze en investering. Zo bent u in staat om een verantwoord besluit te nemen. Is ‘de kogel door de kerk’, dan kan Kanstruct u ook begeleiden bij de uitvoering.

2. Herstructurering

De winstgevendheid van uw bedrijf staat onder druk.

Helaas kunt u hier als ondernemer mee te maken krijgen. Om hierbij te helpen gaan we eerst op zoek naar de oorzaak. Voorbeelden van oorzaken waar we in de praktijk tegenaan lopen en bij kunnen helpen zijn:

  • Een veranderende markt;
  • Ongecontroleerde groei;
  • Afhankelijkheid van één partij;
  • Slecht management of onervarenheid.

Wij brengen de mogelijkheden in beeld en helpen u bij het maken van de juiste keuzes.

3. Periodieke ondernemersbegeleiding

U en uw bedrijf zijn continu in ontwikkeling en beweging.

De beslissingen die u vandaag neemt kunnen jarenlang gevolgen hebben. Daarom begeleiden wij bedrijven periodiek. Dat doen we door regelmatig te sparren over de te nemen (investerings)beslissingen. Via heldere rapportages brengen we het effect van de keuzes in kaart. Daarna volgen we de investeringen periodiek met actuele cijfers. Bij de gesprekken met uw financiers staan wij u desgewenst bij.

4. Bedrijfsbeëindiging

Uw bedrijf beheerst een groot deel van uw leven. 


Bedrijfsbeëindiging is moeilijk en vraagt veel van u en uw omgeving. Als er sprake is van een tekort aan financiële middelen is dit proces nog moeilijker. Kanstruct heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van ondernemers die hun bedrijf beëindigen. Dit op zowel natuurlijke momenten als in situaties met een liquiditeitstekort. Wij staan u bij met het verkoopproces van de bedrijfsmiddelen en de afbouw van uw onderneming. Ook helpen we u bij de communicatie met uw financiers en crediteuren.

Wilt u weten of Kanstruct Bedrijfsadvies iets voor u kan betekenen?