Planmatige aanpak en verbeteren

Om inzicht te verkrijgen in uw situatie is het belangrijk dat er volledige openheid is en dat er geen terughoudendheid is om informatie met ons te delen. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk en blijft binnenkamers: u bent de opdrachtgever en leidend in het verbeterproces!

Onderdeel van de aanpak is een aantal persoonlijke gesprekken. Hierbij maken we als dat nuttig is graag gebruik van relevante managementmodellen. Het opstellen van een SWOT-analyse maakt deel van uit van onze analyse. Dit brengt de kansen en bedreigingen van de markt waarin u opereert in kaart en de concurrentiepositie van uw bedrijf concreet in beeld. Op basis van uw bedrijfsgegevens en analyse maakt Kanstruct een prognose van de situatie, met een financiële en organisatorische onderbouwing. Deze informatie staat aan de basis van het plan van aanpak waarmee we aan de slag gaan. Het is UW plan van aanpak: toegespitst op UW situatie en onderneming!

Een plan van aanpak is als het bouwen van een blokkentoren: het is bouwen, bouwen, bouwen… Het is goed je te realiseren dat de toren bij iedere extra blok kan omvallen. Cijfers zijn ongelofelijk belangrijk, maar het is uiteindelijk het vertrouwen dat de overhand heeft en bepaalt of je succes hebt!

Na afstemming en accordering is dit de informatie waarmee we in gesprek gaan met alle betrokkenen om de afgesproken doelstellingen te gaan halen. Als het goed is, is er bij het begin van de uitvoering frequent contact met u, maar zal dit daarna snel rustiger en minder frequent worden.