Onze werkwijze

De snelste weg naar resultaat: IRKO


Kanstruct Bedrijfsadvies ondersteunt ondernemers bij de financiële en organisatorische uitdagingen waar zij tegenaan lopen. In veel situaties is het belangrijk om direct vanaf de start doortastend en voortvarend op te treden en korte termijn resultaten te behalen. Voor zowel de korte als de lange termijn hanteren we bij Kanstruct een simpele methode, die wij IRKO hebben genoemd:

1. INZICHT
Het is belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen, zodat we weten wat er aan de hand is. Vaak leveren de jaarcijfers van de laatste twee jaren hiervoor al voldoende informatie op.

2. RUST
Problemen met de bedrijfsvoering zorgen voor persoonlijke problemen en spanning. Om een ‘veilige’ situatie met relatieve rust te creëren, treden we zo snel mogelijk in contact met alle betrokkenen.

3. KANSEN & KEUZES
We heten niet voor niets ‘KAN!struct’. Wij kijken bij het maken van plannen en acties nadrukkelijk naar de mogelijkheden en kansen van uw situatie. Wij helpen u hierbij en denken constructief met u mee.

4. OPLOSSING
Samen met u en alle betrokkenen werken we aan de afgesproken oplossing. Kanstruct zorgt voor de bewaking en informatieverstrekking naar alle partijen en bewaakt het proces.