Onze dienstverlening

Waar we trots op zijn

Ik kijk met tevredenheid terug op de afronding van een aantal faillissementen waarbij ik een rol heb gespeeld. In een concreet geval deed een ondernemer een verkeerde aankoop: hij kocht een bedrijf op het hoogtepunt net voor de kredietcrisis. Het bedrijf had de zaken niet goed op orde, waardoor aan een faillissement niet viel te ontkomen. De afronding verliep wél succesvol:
1. We konden het bedrijf verkopen en de medewerkers gingen met baanbehoud over naar de nieuwe eigenaar.
2. Met de bank en leveranciers hebben we alles keurig afgewikkeld, waardoor de ondernemer en alle belanghebbenden weer verder konden.

Jan van ZwambagtAdviseur bij een faillissement

Een zaak waar ik met plezier op terugkijk is een situatie waarbij we erin slaagden de rust te bewaren en de juiste mensen bij elkaar brachten. Het betrof een bedrijf met potentieel, met korte termijn problemen. De samenwerking resulteerde in een herfinanciering die naar ieders tevredenheid werd vormgegeven. Hiermee werd een zaak die al drie jaar voortduurde opgelost.

Henk WestenengAdviseur bij een herfinanciering

In de kern ben ik pas tevreden als onze opdrachtgever ook tevreden is. Ik kijk met tevredenheid terug op een situatie waarbij onze klant vol passie door wilde met zijn bedrijf, maar waar door omstandigheden de schulden waren opgelopen. Als eerste stap is de situatie goed in beeld gebracht en vervolgens zijn de opties voor het bedrijf besproken. Daarna is bekeken of er perspectief op lange termijn aanwezig was, wat zo bleek te zijn. Dit laatste gaf investeerders het vertrouwen om het bedrijf te financieren, waardoor de ondernemer zijn ambitie kon waarmaken.

Roy UffingAdvies bij herstructurering

Wat we vaak meemaken zijn situaties die vastlopen omdat er veel druk is van de bank en crediteuren. Binnen zes maanden willen we zo’n situatie oplossen en alles weer op de rails hebben. Hierdoor komt de ondernemer weer goed in zijn vel te zitten. Hij heeft dan al snel weer het gevoel dat hij leuke dingen doet en door kan! Op dit soort situaties kijken we met veel plezier terug, dit is waarvoor we het doen en onze brandstof om door te gaan.

Jan van Zwambagt / Henk Westeneng / Roy UffingBedrijfsadvies